s l

 

 

Nota de Premsa Festa de la Música Coral
Press Release Festa de la Música Coral
Nota de Prensa Festa de la Música Coral
 
Presentació - Presentation - Presentación
 

VIII Premis Internacionals Catalunya de Composició Coral
convocats per la FCEC

III Concurs Internacional de Composició Coral "Festa de la Música Coral"
convocat per l'Orfeó Català

 

VIII International Prizes Catalunya for Choral Composition
convened by FCEC

III Internacional Choral Music Competition "Festa de la Música Coral"
convened by Orfeó Català

 


VIII Premios Internacionales Catalunya de Composición Coral
convocados por la FCEC

III Concurso Internacional de Composición Coral "Festa de la Música Coral"
convocado por el Orfeó Català

 
VIII Premis Internacionals Catalunya de Composició Coral
convocats per la FCEC
VIII International Prizes Catalunya for Choral Composition
convened by FCEC
VIII Premios Internacionales Catalunya de Composición Coral
convocados por la FCEC

BUTLLETA INSCRIPCIÓ / REGISTRATION FORM / INSCRIPCIÓN
 
III Consurs Internacional de Composició Coral "Festa de la Música Coral"
convocat per l'Orfeó Català
III Internacional Choral Music Competition "Festa de la Música Coral"
convened by Orfeó Català
III Concurso Internacional de Composición Coral "Festa de la Música Coral"
convocado por el Orfeó Català

BUTLLETA INSCRIPCIÓ / REGISTRATION FORM / INSCRIPCIÓN